Samnordisk skogsforsknings finansieringsprogram

26.07.18 | Stödmöjlighet
Information om Samnordisk skogsforsknings (SNS) finansieringsprogram.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

SNS stödjer forskning inom skogsbruk, skog och annan trädbevuxen mark, utnyttjande av trä och träprodukter samt skogens icke-kommersiella värde. Fonden beviljar stöd till samarbete som innefattar minst tre nordiska länder. Även länderna i Nordens närområden kan ingå i samarbetet.

Ansök om finansiering och läs mer: