Skogsstipendium

26.07.18 | Stödmöjlighet
Information om NordGen skogs och Samnordisk skogsforsknings (SNS) stipendium.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Stipendiet ska stödja utbildning, vidarebildning och erfarenhetsutbyte för personer som arbetar eller studerar inom frö- och växtproduktion, föryngringsmetoder och förädling i de nordiska länderna. I första hand ska stipendiet användas för att täcka utgifter för resor, kost och logi. Man kan också ansöka om stipendiet för att täcka utgifter i samband med examensarbete på kandidat- eller masternivå. Aktiviteten man ansöker om stipendium för måste vara relevant i ett nordiskt sammanhang och bidra till gemensam nordisk nytta inom det aktuella fältet. Sista ansökningsdatum är 15 februari.

Om stipendiet