Sök medel från Nordisk jämställdhetsfond!

16.02.23 | Stödmöjlighet
Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

Nordisk jämställdhetsfond öppnar 1 mars och stänger 3 april.

Information

Opportunity category
Bidrag
Financial framework
50 000 - 500 000 DKK
Countries
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Island
Norge
Sverige
Grönland
Estland
Litauen
Lettland

Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar.

 

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdhet. Projekt som på olika sätt syftar till att möta problem med ojämställdhet, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden.

 

Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat.

Om fonden

1. Nordisk jämställdhetsfond vänder sig till en bred målgrupp och är öppen för frivilligorganisationer, nätverk, offentliga verksamheter, andra icke-kommersiella aktörer, mindre företag med flera.

 

2. Delad kunskap förändrar. Fonden finansierar samarbetsprojekt där det ingår minst tre organisationer från minst tre nordiska länder, varav Färöarna, Grönland eller Åland kan utgöra ett. Alternativt kan samverkan inkludera organisationer från minst två nordiska länder och en från Estland, Lettland, Litauen eller nordvästra Ryssland.

 

3. Fonden finansierar aktiviteter av olika slag, bland annat arrangemang, utredningar, nätverksbyggen, metodutveckling och verksamhetsutveckling.

 

4. I ansökan ska tydligt framgå hur projektet avser bidra till nordisk nytta, till exempel genom ett resonemang som tydliggör hur projektet genererar positiva effekter genom nordiskt samarbete, jämfört med om det hade bedrivits på nationell nivå.

 

5. I ansökan ska tydligt framgå hur projektet avser bidra till jämställdhetspolitiskt mervärde, till exempel genom ett resonemang som tydliggör hur projektet ska bidra med ny eller förändrad kunskap om jämställdhet.

 

6. Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK) och projektet ska uppfylla samtliga kriterier för ekonomisk rimlighet. Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten.

Viktiga datum 2023

Ska din organisation söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet? Här är datumen att hålla koll på.

 

1 mars: Ansökan öppnar på nikk.no

3 april: Ansökan stänger kl. 24.00 (CET)

Maj: Beslut meddelas sökande

Juni: Kontrakt skrivs

Vill du veta mer om fonden?

Den 1 mars arrangerar NIKK ett digitalt informationssamtal. Anmäl dig och ställ eventuella frågor på förhand via länken nedan. Samtalet hålls på engelska. Frågor kan även ställas på engelska eller skandinaviska språk under mötet. Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade. 

Tid: 1 mars 2023 kl. 13.30-14.30 (CET)
Plats: Digitalt samtal. Länk skickas till alla anmälda.
Anmäl dig: Senast den 28 februari kl. 16:00 (CET) via länken nedan