Stöd från Fonden för danskt-svenskt samarbete

09.09.18 | Stödmöjlighet
Fonden har som mål at bidra till ökad förståelse och samarbete mellan Danmark och Sverige på kulturella och andra områden. Man ger ekonomiskt bidrag till utbildning, kulturutbyte och företag.

Information

Typ av stöd
Bidrag
External organization
Fonden för dansk-svenskt samarbete
Land
Danmark
Färöarna
Grönland
Sverige