Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott (NAU)

19.07.18 | Stödmöjlighet
Nedan finns en översikt över hur du ansöker om stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsrättsutskott

Projektmedlen från arbetsrättsutskottet ska främst användas till utredningsuppdrag och seminarier om politiskt aktuella arbetsrättsliga ämnen med en nordisk inriktning. Det viktigaste kriteriet för att beviljas stöd är att projekten gagnar de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland, och därmed gör nordisk nytta.

Allmän vägledning och information om stöd

Utskottet rekommenderar att sökande bekantar sig med nedanstående information innan de skickar in ansökningar till arbetsrättsutskottets sekreterare. Ytterligare frågor kan därefter riktas till utskottssekreteraren. På den här sidan finns länkar till ansökningsblanketten samt en vägledning om stöd från utskotten under Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A).

Ansökningsblankett till arbetsrättsutskottet (NAU)

The Industrial Relations Committee (NAU) application form for project funding

Nästa utlysning

Arbetsrättsutskottet har inte för närvarande någon utlysning av stöd inplanerad. 

Kontakt