Stöd från Nordiskt tjänstemannautbyte (TJUT)

25.07.18 | Stödmöjlighet
Tjänstemannautbytet ger statligt anställda möjlighet att lära känna förvaltningen i ett annat nordiskt land (länder) än hemlandet. Det årliga stipendiebeloppet fördelas mellan länderna plus Färöarna, Grönland och Åland av en grupp bestående av en kontaktperson från varje land, samt Färöarna, Grönland och Åland.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Du som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i. 

För mer information kontakta din nationella kontaktpersonen:

 

Danmark, Moderniseringsstyrelsen 

Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk, +45 29 36 98 86

 

Finland: Utbildningsstyrelsen 

Ritva Ukkonen, ritva.ukkonen@cimo.fi, +358 (0)295 338 521

 

Island: Stjónarráðið 

Stefanía S. Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is, +354 545-9200

 

Norge: Difi 

Berit M. Bergseth, Berit.Bergseth@difi.no, +4722451208

 

Sverige: Universitets- och högskolerådet 

Petra Göransson, petra.goransson@uhr.se, +46 10 4700659 

 

Färöarna: Løgmansskrivstovan 

Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo, +298 556126 

 

Grönland: Fælles Offentlig Kompetenceudvikling 

Jørgen Juel Jessen, jjje@nanoq.gl, +299 34 5000

 

Åland: Ålands landskapsregering 

Pia Hollsten-Friman, pia.hollsten-friman@regeringen.ax, +358 18 25192