Vestnordenfonden: lån til investeringer

09.09.18 | Stödmöjlighet
Västnordenfonden lånar pengar till investeringar i företag på Färöarna och på Grönland, samt till isländska företag förutsatt att det är fråga om samarbetsprojekt mellan ett isländskt och antingen ett färöiskt eller ett grönländskt företag.

Information

Den nordiska utvecklingsfonden för Västnorden har som mål att främja utvecklingen av ett allsidigt och konkurrenskraftigt näringsliv i Västnorden genom att bevilja lån och bidrag samt ställa garantier för genomförandet av projekt med anknytning till eller till förmån för små och medelstora företag. Lån, bidrag och garantier kan bara beviljas företag på Island om det handlar om reella samarbetsprojekt mellan dessa och företag på Färöarna och Grönland. I detta sammanhang ska fonden bidra till det industriella och tekniska samarbetet inom Västnorden samt mellan Västnorden och övriga Norden.

Kontakt