Innehåll

30.10.18 | Nyhet

Islands ordförandeskap fokuserar på hållbarhetsmålen

Island kommer att sätta fokus på unga, hållbar turism och havet i förhållande till FN:s globala mål för hållbar utveckling när landet 2019 övertar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Idéerna till de nordiska lösningarna ska också komma från de unga själva. För framtiden är deras....

04.10.18 | Nyhet

Lokala myndigheter är nyckeln till att uppnå målen för hållbar utveckling

Ny rapport identifierar nordiska pionjärer som arbetar med 2030-agendan på lokal nivå. Rapporten ”Global goals for local priorities” ska ge lokala myndigheter inspiration till hur de kan genomföra målen för hållbar utveckling. I rapporten ges också rekommendationer till experter och pol...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

19.08.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...