Innehåll

19.09.18 | Nyhet

Bioekonomi är avgörande för en hållbar framtid

Hur kan vi behålla vår höga levnadsstandard och samtidigt begränsa negativ miljöpåverkan? Denna fråga står i centrum i otaliga politiska diskussioner, offentliga debatter och internationella överenskommelser. I septembernumret av vårt webbmagasin ”Sustainable Growth the Nordic Way” titt...

04.09.18 | Nyhet

Verden vil ikke nå Agenda 2030-målene uden de unge

Unge fra Norden og Østersøregionen har været samlet på ungdomstopmødet ReGeneration 2030 Summit, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og NORDBUK. Her har de lanceret et manifest, hvor de ser sig selv som nøglespillere til at opnå Agenda 2030, verdensmål 12; ansvarligt forbrug og pr...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

19.08.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...