Innehåll

12.09.19 | Nyhet

Nordisk bakdörr till FN:s klimatförhandlingar

Oroa dig inte. Du behöver inte flyga ända till Chile för att följa FN:s klimatförhandlingar i år. Kom till Stockholm och stig in genom vår virtuella bakdörr till COP25 i Chile. Dörren är öppen 2–14 december.

09.09.19 | Nyhet

Företag bättre på att jobba med agenda 2030

Nordiska företag som är med i FN:s Global Compact är motiverade att arbeta med Agenda 2030. De har också blivit bättre på att integrera de 17 globala hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Det visar en färsk studie, som slår fast att företagen kan bli ännu bättre om den offentliga sektorn g...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

15.12.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...