Innehåll

11.02.20 | Nyhet

Föreslå kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020

Tema för Nordiska rådets miljöpris 2020 är biologisk mångfald. Nu kan du föreslå kandidater. Priset på 350 000 danska kronor ska i år gå till någon i Norden som har gjort något speciellt för att säkra en rikare natur för vår gemensamma framtid.

04.02.20 | Nyhet

Nordisk kursändring i sikte – nu blir samarbetet grönare

Det är lätt att säga att Norden skall bli världens mest hållbara och integrerade region – men betydligt svårare att gå från ord till handling. Ända sedan de nordiska statsministrarna fattade beslut om det nordiska samarbetets nya vision ifjol har arbetet med att förbereda implementering...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

27.02.20 | Information

Generation 2030: Nordiskt program för Agenda 2030

Den 5 september 2017 antog de nordiska samarbetsministrarna programmet Generation 2030. Programmet ska bidra till samarbete kring de nordiska ländernas gemensamma utmaningar när det gäller att uppnå FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i Norden.