Innehåll

08.07.19 | Nyhet

Unga klimatförebilder kräver handling

De är unga, de är engagerade, de tar grepp och visar vägen genom att ändra sin konsumtion och livsstil, men de är inte särskilt imponerade över nordiska politikers vilja att göra det enklare för människor att leva mer hållbart, visar en ny undersökning. Nordiska unga vill ha handling nu...

05.07.19 | Nyhet

Mission bæredygtighed - Nordiske unge på Roskilde Festival

Hvordan kan unge i Norden sammen med Roskilde Festival fremover motivere andre unge til en bæredygtig adfærd? Det spørgsmål har Nordens ungedelegation givet sig selv til opgave at besvare sammen med Roskilde Festival.

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration från de nordiska samarbetsministrarna om genomförandet av Agenda 2030 i Norden

Deklaration från MR-SAM-mötet den 5 september 2017

15.12.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...