Innehåll

25.04.19 | Information

Om gränshinder i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man ska behöva riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden handlar om...