Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa
Här hittar du information om hur du kan få en examen som du avlagt utomlands erkänd när du flyttar till Finland för att studera. Dessutom får du information om hur du på motsvarande sätt får en examen avlagd i Finland erkänd utomlands.

Akademiskt erkännande av examina innefattar såväl antagning till en utbildning på basis av utländska studier som tillgodoräknande av utländska studier som en del av en examen som avläggs i Finland.

Information om yrkesmässigt erkännande av examina, det vill säga om när du behöver ett särskilt beslut om erkännande av din utländska examen eller rätt till yrkesutövning, finns på sidan Erkännande av utländska examina i Finland.

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Högskolorna och utbildningsinstitutionerna fattar själva beslut om tillgodoräknande av studieprestationer som en del av en finländsk examen. Det nordiska avtalet om tillträde till högre utbildning mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige garanterar att högskolorna i de nordiska länderna erkänner studieprestationer från andra högskolor i de nordiska länderna.

Erkännande av finländska examina utomlands

Den internationella principen när det gäller erkännande av examina är att den mottagande parten gör en bedömning av den utländska examens nivå och den yrkesbehörighet som examen medför. Det går inte att från Finland direkt påverka myndigheternas beslutsfattande i ett annat land. Även om det finns vissa allmänna bestämmelser i nordiska avtal och EU:s regelverk, beslutar varje land självständigt hur bestämmelserna genomförs och hur de tillämpas i enskilda fall. Du kan även ansöka om ett särskilt utlåtande om en finländsk examen från Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger mot en avgift expertutlåtanden om finländska examina för internationella sammanhang. Utlåtanden ges om slutförda examina som ingår i Finlands officiella examensstruktur.

Närmare information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.