Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa
Här kan du läsa om hur du söker till gymnasiet och yrkesutbildning i Finland.

Information om gymnasie- och yrkesutbildning i Finland hittar du på sidan Gymnasium och yrkesutbildning i Finland.

Ansökan till gymnasiet och yrkesutbildning för unga

Du söker till gymnasiet och yrkesutbildning för unga via den s.k. gemensamma ansökan på studieinfo.fi, där du även hittar information om de utbildningar som erbjuds och om ansökningsprocesserna.

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning för unga som börjar på hösten ansöker man till i vårens gemensamma ansökan. Även i januari börjar några yrkesutbildningar. Till dessa söker man normalt på hösten via studieinfo.fi, men ansökningstiderna varierar beroende på utbildning.

Vem som helst kan söka, även du som bor utomlands. Du behöver ingen finsk personbeteckning för att söka.

Har du har gått grundskolan utomlands? Då ska du innan ansökningstiden går ut skicka en kopia på dina examensbevis till de läroanstalter du söker till. Antagning av elever med utländsk grundskoleutbildning bygger på den aktuella läroanstaltens bedömning eftersom examensbevisen är inte jämförbara.

Om du redan har en yrkesexamen eller högskoleexamen kan du inte delta i den gemensamma ansökan till yrkesutbildning för unga. Däremot kan du direkt hos läroanstalten söka antingen till yrkesutbildning för vuxna eller till en utbildning som bygger på din yrkesexamen.

Ansökan till yrkesutbildning för vuxna

Yrkesutbildning för vuxna söker man inte till via den gemensamma ansökan, utan direkt hos läroanstalten. Yrkesutbildning för vuxna kan man söka till under hela året. Sista ansökningsdag varierar beroende på utbildning. Mer information om ansökan till yrkesutbildning för vuxna hittar du på studieinfo.fi.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.