Ansökan till högre utbildning i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa
Här hittar du information om hur du ansöker till yrkeshögskolor och universitet i Finland.

Information om högskoleutbildning i Finland finns på sidan Högre utbildning i Finland.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningsprogram vid yrkeshögskolor och universitet sker på våren via den elektroniska gemensamma ansökan på webbplatsen Studieinfo. Nordiska överenskommelsen om tillträde till högre utbildning ger alla som bor i de nordiska länderna möjlighet att söka till en offentlig högskoleutbildning i ett annat nordiskt land på samma eller motsvarande villkor som landets egna invånare. 

Det flesta magisterprogram, i synnerhet engelskspråkiga, är inte med i den gemensamma ansökan, utan till dem ska du söka genom universitetens egna separata antagningar. 

Det skickas inte nödvändigtvis ut någon separat kallelse till urvalsproven, så du måste därför själv ta reda på tid och plats för urvalsproven till de utbildningsprogram du söker till. Vanligtvis hittar du informationen enkelt på högskolornas sidor om antagning.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.