Antagning till högre utbildning i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark
Här kan du läsa hur du kan ansöka till en högre utbildning i Danmark.

Nordiska medborgare har rätt att ansöka till utbildningarna på samma villkor som danska medborgare. Alla sökande med utländsk examen ska dock ansöka senast den 15 mars kl. 12.

Studieplatserna är uppdelade i två kvoter: "kvote 1" och "kvote 2". Som nordisk medborgare beaktas din ansökan i både kvot 1 och kvot 2.

  Kvot 1: Ansökan utgående från gymnasieutbildning

  Inom kvot 1 antas du enligt betygsgenomsnittet för den behörighetsgivande examen. Det är det första genomsnittet som gäller, och därför räknas betygen från eventuella senare kompletterande ämnen inte in i kvot 1.

  Även om du efter din gymnasieexamen har förbättrat ditt genomsnitt med hjälp av kompletterande kurser, kan du i Danmark alltså endast använda din ursprungliga examen när du ansöker om studieplats vid en högre utbildning.

  Kompletterande kurser kan eventuellt användas till att uppfylla nivåkrav inom vissa ämnen.

  Kvot 2: Ansökan utgående från tidigare utbildning och andra erfarenheter

  Inom kvot 2 antas du utifrån en bredare, sammantagen bedömning som kan omfatta arbetserfarenhet, kompletterande utbildning, studier vid folkhögskola och liknande, beroende på den enskilda institutionen och utbildningen.

  Meritöverföring

  Om du tidigare har avlagt kurser inom en utbildning, kan du ansöka om att få ett eller flera ämnen tillgodoräknade som del i en ny utbildning.

  Du ska alltid fråga om detta på utbildningsinstitutionen.

  Läs mer

  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.