Arbeta på Åland och i andra länder samtidigt

Arbeta i flera länder samtidigt
Här kan du läsa om social trygghet, sjukförsäkring och beskattning för dig som samtidigt arbetar i två eller flera länder, och om vad du ska göra om du blir arbetslös när du arbetar i flera länder samtidigt.

På Åland gäller samma regler som i Finland. I länken nedan kan du läsa om social trygghet och sjukförsäkring om du arbetar i flera länder, socialskyddsavgifter, om du blir arbetslös när du arbetar i flera länder, om beskattning om du arbetar i flera länder, om du betraktas som gränsarbetare som arbetar i ett land och bor i ett annat och åker hem åtminstone en gång i veckan. 

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.