Arbeta samtidigt i Finland och ett annat land

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
Här kan du läsa om socialförsäkring (social trygghet), sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och skatter för dig som arbetar i två eller flera länder samtidigt.

I och med att det blir allt vanligare med deltidsarbete och frilansarbete kan du som arbetstagare hamna i situationer där du berörs av olika länders bestämmelser om socialförsäkring, beskattning och arbete.

Socialförsäkring och sjukförsäkring om du arbetar i flera länder

När du arbetar i två eller flera länder samtidigt omfattas du i regel av socialförsäkringen i det land du bor i, förutsatt att du även arbetar där. Om du alltså bor och arbetar i Finland och även arbetar i ett annat EU-/EES-land omfattas du i regel av socialförsäkringen i Finland. 

Om ditt arbete i Finland inte överstiger 25 procent av din totala arbetsmängd omfattas du av den socialförsäkringen i din arbetsgivares hemland. Det förutsätter också att din arbetsgivare är densamma både i Finland och utomlands. Om du har olika arbetsgivare i Finland och utomlands omfattas du av socialförsäkringen i det land du bor i.

I ovan beskrivna fall kan du hos Pensionsskyddscentralen få intyget A1 som visar att du omfattas av Finlands socialförsäkring.

Om du omfattas av socialförsäkringen i det land du arbetar i är du också sjukförsäkrad i det landet. Men du har rätt att använda de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland på samma villkor som personer som är försäkrade i Finland. Läs mer på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Arbetslöshetsförsäkring

Om du blir arbetslös när du arbetar i flera länder samtidigt kan du ansöka om arbetslöshetsersättning i det land där du omfattas av socialförsäkringen. Läs mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Beskattning om du arbetar i flera länder

I regel ska du fortsätta att betala skatt i det land där du har ditt huvudsakliga boende. Inkomster beskattas vanligtvis i landet du arbetar i, men du slipper dubbelbeskattning i enlighet med det nordiska skatteavtalet.

Information om beskattning i Finland hittar du på sidan Skatt i Finland och på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Vilket lands arbetslagstiftning gäller?

Finsk arbetslagstiftning tillämpas när arbetet utförs i Finland. I internationella situationer kan man tillämpa ett annat lands arbetslagstiftning när det gäller anställningsförhållanden. Läs mer på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.