Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Mariehamn, Åland
Photographer
Eivind Sætre norden.org
I det här avsnittet hittar du information om när du behöver arbets- eller uppehållstillstånd för att flytta till Åland och om hur du registrerar sig. Du kan även läsa om att ansöka om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet (Brexit) på Åland.

Ärenden som gäller utlänningstillstånd har överförts från Ålands polismyndighet till Migrationsverket i Finland.

Nordiska medborgare och medborgare i EU- och EES-länder

Nordiska medborgare har rätt att bo och arbeta i andra nordiska länder utan uppehålls- eller arbetstillstånd. Inte heller medborgare i andra EU-länder, Schweiz eller Liechtenstein behöver uppehålls- eller arbetstillstånd.

Du måste dock registrera dig hos myndigheterna om du vistas i landet längre än tre månader. Nordiska medborgare registrerar sig hos magistraten på Åland . Medborgare i övriga EU-länder samt Schweiz och Liechtenstein registrerar sig hos Migrationsverket i Finland. För att registrera dig skall du ha med dig ett giltigt pass eller ett nationellt identitetsbevis samt ett intyg över anställningen på Åland.

Om du skall vistas på Åland längre än 12 månader skall du även göra en flyttanmälan till magistraten. Läs mer om detta här:

Medborgare i övriga länder

Medborgare i andra än de ovan nämnda länderna skall ansöka om ett uppehållstillstånd för arbetstagare om de tänker flytta till Åland för att jobba.

Ärenden som gäller utlänningstillstånd har överförts från Ålands polismyndighet till Migrationsverket. Om du ansöker om uppehållstillstånd, medborgarskap, resedokument eller EU-registrering, ska du lämna in din ansökan eller styrka din identitet på ett av Migrationsverkets serviceställen.

Om du ansöker om uppehållsrätt på Åland

En tjänsteman från Migrationsverket (Migri) kommer att besöka Åland med 6 till 7 veckors mellanrum för att ta emot ansökningar. Kontoret för dessa besök finns i Statens ämbetsverk på Åland. Personer som är på Åland kan även sköta dessa ärenden på något av Migrationsverkets serviceställen i Finland. Det går inte att ansöka om asyl på kontoret. Du kan boka en tid för att uträtta dina ärenden med en tjänsteman i Migrationsverkets tidsbokningstjänst. Närmare information får du av Finlands ambassad i ditt hemland eller i Finland av Migrationsverket. Närmare information finns också bland annat i Arbets- och näringsministeriets broschyr jobba i Finland. 

Ansök om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet (Brexit) 

Om du ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet(Brexit) så läs på den här webbsidan där Migrationsverket uppdaterar sina aktuella anvisningar och meddelanden om brexit.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om uppehållstillstånd på Åland, kan du kontakta Magistraten på Åland

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.