Arbetsgivare och egenföretagare i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Photographer
Johannes Jansson
Du som är arbetsgivare eller egenföretagare måste ta hänsyn till särskilda regler när du anlitar arbetskraft från andra länder. Här kan du läsa om några grundregler för vad som gäller i Sverige.

Arbetskraft från EU- och EES-länder

Om du som arbetsgivare överväger att rekrytera arbetskraft från utlandet är det viktigt att du i förväg sätter dig in i de regler och lagar som gäller på området.

Identitetshandling

Den anställda ska kunna visa ett giltigt pass eller identitetshandling där medborgarskap framgår.

Anställningsavtal och anställningsvillkor

Du bör upprätta ett skriftligt anställningsavtal när du anställer en ny medarbetare. Anställningsavtalet ska innehålla information om bland annat anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter/befattning, lön, arbetstid, semester och kollektivavtalstillhörighet.

Medarbetare från EU-/EES-länder ska behandlas på samma sätt som svenska medarbetare i enlighet med EU:s likabehandlingsprincip. Denna princip förbjuder diskriminering på grund av nationalitet vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Enligt kollektivavtalet på området ska arbetsgivaren teckna vissa bestämda arbetsmarknadsförsäkringar för de anställda. Mer information hittar du på Svenskt Näringslivs webbsida om försäkringar.

Socialförsäkring

Som medborgare EU/EES har du rätt till socialförsäkringsförmåner i det land du arbetar och betalar socialförsäkringsavgift i. Det gäller även om du skulle vara bosatt i ett annat EU-/EES-land. Familjemedlemmar som inte själva arbetar är försäkrade i det land du arbetar i.

Försäkringen gäller från första anställningsdagen.

Skatteregler

Enligt skattelagstiftningen ska du som arbetstagare betala skatt i det land du arbetar i. Men det finns vissa undantag inom EU. Kontakta Skatteverket för mer information.

Arbetskraft från länder utanför EU/EES

Medborgare i länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige.

Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Användbara länkar för arbetsgivare

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.