Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työnhaku ulkomailla

Jobba i Finland

Työnhaku Suomessa

Sök jobb i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finsk arbetslöshetsersättning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.