Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Työnhaku Suomessa

Att söka jobb i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finsk arbetslöshetsersättning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.