Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Toimeentulotuki Suomessa

Utkomststöd i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finsk arbetslöshetsersättning

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Työnhaku Suomessa

Att söka jobb i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.