Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademiskt erkännande av utländska examina i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fackförbund i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finska arbetslöshetsförmåner

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erkännande av utländska examina i Finland

Työnhaku Suomessa

Att söka jobb i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Työnhaku ulkomailla

Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.