Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning

Työnhaku ulkomailla
Här kan du läsa om villkoren för att få finsk arbetslöshetsdagpenning när du åker till ett annat nordiskt land för att söka jobb.

Grundläggande information om finska bidrag till arbetslösa kan du läsa om på sidan:

Kan man söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning?

Som arbetslös arbetssökande kan du på vissa villkor få arbetslöshetsdagpenning från Finland medan du söker arbete i EU-/EES-länder. Som arbetslös arbetssökande kan du behålla rätten till arbetslöshetsdagpenning i högst tre månader när du söker jobb inom EU.

Kravet är att du har varit arbetslös arbetssökande i Finland i fyra veckor innan du åker utomlands. Om du redan har fått arbetslöshetsdagpenning under maximalt antal dagar kan du inte få dagpenning för att söka arbete utomlands. Du kan inte få arbetsmarknadsstöd när du söker jobb utomlands.

Innan du åker utomlands ska du hos FPA eller din a-kassa be att få ett intyg om din rätt till arbetslöshetsskydd i Finland (blankett U2). I det land du åker till för att söka jobb ska du anmäla dig på den lokala arbetsförmedlingen inom en vecka efter att du kommit till landet.

Om du inte får jobb inom tre månader måste du återvända till Finland för att inte förlora rätten till finsk arbetslöshetsdagpenning.

Läs mer hos arbets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstalten och Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.