Auktorisation för att utöva vissa yrken i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Här kan du läsa om danska auktorisationer och internationella branschregler.

Inom vissa branscher gäller särskilda regler om du vill arbeta i Danmark. Ett antal yrken är reglerade och inom andra finns det internationella branschregler eller andra särskilda regler.

  Reglerade yrken

  Det finns cirka 120 yrken i Danmark som kräver auktorisation. Du hittar en lista på dessa på danska och engelska hos Utbildnings- och forskningsministeriet (UFM). Här får du anvisningar till hur du ansöker om auktorisation inom respektive yrke. 

  Internationella branschregler och andra yrken med särskilda regler

  För enskilda yrken inom väg-, luft- och sjötransport gäller internationella branschregler. Dessutom finns det yrken som man endast har en mycket begränsad möjlighet att utöva i Danmark med utländskt medborgarskap eller utländsk utbildning. Det gäller om du är domare, präst eller arbetar inom polisen.

  Du kan läsa mer hos Utbildnings- och forskningsministeriet (UFM).

  Om du ska arbeta tillfälligt i Danmark

  Om du är medborgare och etablerad yrkesutövare i ett annat EU-/EES-land får du utöva ditt yrke tillfälligt i Danmark om du i förväg skickar in en skriftlig anmälan till den behöriga myndigheten. Du behöver dock endast anmäla dig som tjänsteutövare om detta krävs enligt de regler som gäller för yrket.

  Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES har du endast denna möjlighet att anmäla dig som tjänsteutövare om detta är fastställt i reglerna för yrket.

  Inom vissa yrken som har konsekvenser för människors hälsa och den allmänna säkerheten har myndigheten rätt att kontrollera dina yrkeskvalifikationer innan du börjar utföra tjänster i Danmark.

  Så här anmäler du dig

  Första gången du flyttar till Danmark för att utföra tjänster ska du skicka in en skriftlig anmälan till den behöriga myndigheten, som du hittar i listan över reglerade yrken.

  Bifoga de dokument som myndigheten kräver.

  Du måste förnya din anmälan en gång om året.

  Uppgifter till tjänstemottagarna

  Normalt ska du utöva din verksamhet under den yrkestitel som gäller i det land där du är etablerad. Detta gäller om du inte har fått dina yrkesmässiga kvalifikationer godkända i Danmark.

  Den behöriga myndigheten kan i de flesta fall kräva att du ger tjänstemottagaren uppgifter om

  • eventuell registrering i ett handelsregister eller liknande
  • namn och adress på den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där du är etablerad
  • den yrkesorganisation eller liknande organ som du eventuellt är med i
  • din yrkestitel eller, om det inte finns någon sådan, ditt utbildningsbevis
  • ditt eventuella momsregistreringsnummer
  • ditt eventuella försäkringsavtal eller annat skydd när det gäller yrkesansvar.

  Läs mer hos Utbildnings- och forskningsministeriet (UFM).

   Mer information

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.