Auktorisation av yrken i Norge

Autorisasjon av yrker i Norge
I Norge regleras enskilda yrken enligt lag och kräver auktorisation för att man ska få utöva dem. Här hittar du information om dessa yrken.

Norden har en öppen utbildnings- och arbetsmarknad. Nordiska avtal säkerställer att du har möjlighet att utbilda dig och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsinstitutioner och att myndigheterna ska verka för att du får ett ömsesidigt erkännande av examina, delexamina eller andra bevis på prestationer, så att du kan söka jobb i hela Norden.

I Norge regleras ändå enskilda yrken enligt lag och kräver auktorisation för att man ska få utöva dem. Nedan hittar du de vanligaste reglerade yrkena i Norge samt information om vilken myndighet som utfärdar den särskilda auktorisationen.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Helsedirektoratet har ansvaret för att utfärda auktorisation till reglerade yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis läkare, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut, farmaceut, bioingenjör, sjukvårdspersonal med flera.

Lärare och förskollärare

NOKUT har ansvaret för bedömningen av yrkeskvalifikationer för lärare och förskollärare med utbildning från utlandet.

Revisor, bokförare och fastighetsmäklare

Finanstilsynet har ansvaret för att erkänna statsauktoriserade revisorer, registrerade revisorer, auktoriserade bokförare, fastighetsmäklare och innehavare av inkassotillstånd.

Djurhälsopersonal

Den norska livsmedelmyndigheten Mattilsynet auktoriserar veterinärer, fiskhälsobiologer och djurskötare.

Advokat

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utfärdar tillstånd att utöva advokatyrket, auktoriserar advokatfullmäktige och beviljar tillstånd till olika rättshjälpsombud och rättshjälpsinsatser.

Sjöfart

Sjøfartsdirektoratet utfärdar certifikat till sjömän i Norge.

Piloter och flygtekniker

Luftfartstilsynet utfärdar licens för arbete inom luftfart.

Elektronikarbetare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) auktoriserar yrkesarbetare inom elektronik.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.