Auktorisation i Sverige

Autorisation i Sverige
Här kan du läsa om hur du får auktorisation för att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige om du har en utbildning från ett annat nordiskt land.

Vissa yrken är reglerade i Sverige. Det innebär att du behöver auktorisation för att utöva dem i Sverige.

Universitets- och högskolerådets avdelning för bedömning av utländsk utbildning är Enic-Naric Sverige. Enic-Naric Sverige har till uppgift att bedöma och erkänna utländsk högre utbildning för arbetsmarknaden.

Hos Enic-Naric Sverige får du veta vad du ska göra för att få din utbildning erkänd när du söker arbete inom ett yrke som inte kräver auktorisation (ej reglerat yrke), ett yrke som kräver auktorisation eller liknande (reglerat yrke) och ett yrke med särskilda branschkrav.

Du hittar mer information om erkännande av utländsk utbildning för att arbeta i Sverige på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Erkännande av utbildningar i Norden

De nordiska länderna har ett samarbete om erkännande av nordiska utbildningar. Samarbetet heter Norric. På Norrics webbplats hittar du kontaktuppgifter till alla nordiska kontor som bedömer och erkänner utbildningar.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.