Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnomsorg på Grönland

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.