Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Children in Nuuk

Barnomsorg på Grönland

Father and daughter in Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Mother with baby in Nuuk

Grönländsk föräldrapenning

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Mother with baby in Nuuk

Föräldraledighet på Grönland

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.