Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Father and daughter in Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Children in Nuuk

Barnomsorg på Grönland

Mother with baby in Nuuk

Grönländsk föräldrapenning

Mother with baby in Nuuk

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.