Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Grönländskt underhållsbidrag

Foto: Barn, Nuuk centrum, Grönland

Grundskola på Grönland

Grønlandsk børnetilskud

Grönländskt barnbidrag

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnomsorg på Grönland

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.