Beskattning av bostad i Finland

Asunnon verotus Suomessa
Här hittar du information om beskattning av ägarbostad i Finland.

Beskattning av ägarbostäder

Om du äger en bostad i Finland som ger dig hyresinkomster måste du lämna in en skattedeklaration i Finland och betala kapitalskatt på inkomsterna i Finland. Mer information hittar du på sidan Skatt i Finland och på Skatteförvaltningens sida Hyresinkomster.

I samband med köp av bostad som ligger i Finland måste man betala överlåtelseskatt. Skatten betalas i regel av köparen av bostaden. Om du köper en bostad för första gången för eget boende behöver du dock inte betala överlåtelseskatt om du är 18–39 år. Mer information hittar du på Skatteförvaltningens sida Bostadsköp.

Du behöver inte betala vinstskatt på försäljningen av egen bostad om du har ägt den och du själv eller någon i familjen har bott i den i en sammanhängande period om minst två år. Vid försäljning av annan än egen stadigvarande bostad måste du däremot betala skatt. Mer information hittar du på Skatteförvaltningens sida Försäljning av bostad.

Om din bostad är utomlands hittar du anvisningar för beskattning av hyresinkomster och försäljningsvinster på Nordisk eTax.

Beskattning av tomt

När du överlåter en tomt betalar du en överlåtelseskatt som uppgår till fyra procent av köpesumman. I samband med köpet överlämnas även anvisningar om lagfart och blanketter för ansökan om bygglov till köparen. Mer information hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.