Beskattning av gränsarbetare i Finland

Rajatyöntekijän verotus Suomessa
Här hittar du särskilda regler som gäller gränsarbetare, det vill säga dem som bor i ett land och arbetar i ett annat.

Du som bor i en gränskommun

Du som bor i ett land och arbetar i ett annat beskattas för dina arbetsinkomster i hemlandet förutsatt att du är bosatt i en kommun vid gränsen mellan Finland och Sverige eller mellan Finland och Norge och samtidigt arbetar i landet på andra sidan gränsen. Du måste dessutom vistas regelbundet i din ordinarie bostad i hemlandet – minst två dagar i veckan.

Till gränskommuner mellan Sverige och Finland räknas på den finska sidan Torneå, Övertorneå, Pello, Kolari, Muonio och Enontekis och på den svenska sidan Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna.

Till gränskommuner mellan Finland och Norge räknas på den finska sidan Enontekis, Enare och Utsjoki och på den norska sidan Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Du som inte bor i en gränskommun

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat, men inte i en gränskommun, betalar du inkomstskatt i det land du arbetar i.

I Finland betalar begränsat skattskyldiga personer källskatt eller progressiv skatt på sina förvärvsinkomster i Finland. Mer information på sidan Skatt i Finland. Du som arbetar i Sverige betalar särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) i Sverige. I Norge har man inga särskilda skattesatser för begränsat skattskyldiga.

Mer information hittar du på Skatteförvaltningens sida Beskattning av gränsgångare och på den samnordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.