Beskattning av pensioner i Finland

Eläkkeiden verotus
Här hittar du information om beskattning av finska och utländska pensioner.

Beskattning av pensioner som du får från Finland

Pensioner som du får från Finland beskattas i regel i Finland, även om du som pensionstagare bor utomlands.

Bor du ofta utomlands betalar du skatt på pensionen från Finland även i boendelandet. Boendelandet tar dock bort en eventuell dubbelbeskattning.

Skatteavtal mellan Finland och boendelandet kan i vissa fall leda till att ingen skatt tas ut i Finland på den pension du får från Finland. Om du är på väg att flytta utomlands bör du redan före flytten ta kontakt med skattemyndigheten för att kontrollera vilka effekter skatteavtalet kan ha. Du måste också göra en flyttanmälan och meddela din nya adress till skattemyndigheten i Finland.

Mer information om beskattning hittar du på skattemyndighetens webbplats och på den samnordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Beskattning av pensioner som du får i Finland från ett annat nordiskt land

Pensioner som betalas ut från ett annat nordiskt land beskattas i det landet. Utländsk pension ska tas upp även i den finska skattedeklarationen. Det nordiska skatteavtalet reglerar dock hur man undviker dubbelbeskattning. Den pension du får från ett annat nordiskt land räknas in i din totala inkomst, som din finska skattesats baseras på.

Pension som du får från utlandet ska tas upp i skattedeklarationens punkt 10.1 ”Utländska pensionsinkomster” och eventuell skatt som betalats till utlandet i punkt 11.1 ”Utländska skatter”.

Mer information hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Om du får pension från Sverige hittar du mer information även på Skatteförvaltningens webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.