Beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa
Här kan du läsa om beskattning när du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land.

Bor du i Finland och jobbar utomlands för en utländsk arbetsgivare?

Om du bor i Finland men jobbar i ett annat nordiskt land, får du information om beskattningen på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. I internationella frågor är det alltid bäst att du kontaktar Skatteförvaltningen direkt, för att få aktuell information om just din situation.

Bor du i Finland och jobbar utomlands för en finsk arbetsgivare?

Om du arbetar tillfälligt utomlands som utsänd arbetstagare för en finsk arbetsgivare, betalar du i regel skatt bara till Finland. Närmare information få du hos Skatteförvaltingen. Läs också informationen för utstationerade arbetstagare.

Bor du i en gränskommun i Finland och jobbar på andra sidan av gränsen i Sverige eller i Norge?

Om du bor i en gränskommun och jobbar i en kommun i grannlandet som gränsar mot samma landsgräns, betalar du skatt bara i landet där du bor. Läs mer på Info Nordens sida om beskattning av gränsarbetare i Finland.

Utlandsinkomster i den finska skattedeklarationen

Om du är allmänt skattskyldig i Finland, måste du uppge dina utlandsinkomster på skattedeklarationen i Finland, även om de inte beskattas en andra gång i Finland.

Var får jag mer information om beskattningen i de olika nordiska länderna?

Om du har frågor om beskattningen i de olika nordiska länderna och mellan de nordiska länderna, kan du ställa din fråga på de nordiska skattemyndigheternas gemensamma skatteportal Nordisk eTax, där det också finns mycket nyttig information om skatter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.