Betygsskalor på Åland

Anteckningar
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Här hittar du information om betygsskalor som används på Åland.

Åland har grundskolor i varje kommun. Myndigheten Ålands gymnasium består av Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Det finns flera program inom Högskolan på Åland, men ingen universitetsutbildning.
 

Betygsskalan för grundskolan på Åland

Elever i årskurs 1–2 får ett verbalt omdöme. Från och med årskurs tre får eleverna vitsord i alla ämnen. Vitsorden går enligt en skala från vitsordet 4 till 10, där 10 är utmärkt, 9 berömlig, 8 god, 7 nöjaktig, 6 försvarlig, 5 svag och 4 underkänt. 

Betygsskalan för utbildningar på gymnasienivå på Åland

I det teoretiska gymnasiet, Ålands lyceum, används betygsskalan 4 - 10, varav 10 – 5 är godkända betyg och 4 underkänt. Studentexamen på Åland bedöms med betygen L,E,M,C,B,A,I, av vilken I är underkänt.

Ålands yrkesgymnasium på Åland använder en betygsskala i tre steg, 1–5, där 5 är berömliga, 4 och 3 är goda, 2 och 1 är nöjaktiga.

Högskolan på Åland

Universitet och högskolor i Finland och Högskolan på Åland använder
betygsskalan 5–0, varav 5–1 är godkända betyg och 0 underkänt.

Omräkning av nordiska betyg till Åländska

Om du söker in på utbildningar på Åland med ett nordiskt betygsdokument behöver du inte själv räkna om dina nordiska betygsdokument till åländska. 

Mer info

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.