Bil i Finland

Ajoneuvo Suomessa
Här kan du läsa om införsel av personbil, skåpbil och motorcykel till Finland, om besiktning och registrering i samband med införseln samt om användning av vinter- och sommardäck i Finland.

Kommer du till Finland med fordon på semesterresa, för tillfällig vistelse eller för att bosätta dig permanent i landet? Svaret på denna fråga har betydelse för om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet i Finland. För registrering på Åland gäller särskilda regler som du hittar på sidan Fordon till Åland. Information om körkort hittar du på sidan Körkort i Finland.

Fordon på semesterresa

Vid tillfällig användning av fordon, till exempel på en semesterresa eller under en kort vistelse, behöver du inte betala fordonsskatt. Fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i det land det är registrerat. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Fordon som används tillfälligt i Finland

Om du som medborgare i ett annat nordiskt land vistas mindre än 12 månader i Finland får du använda ett fordon registrerat i ett annat nordiskt land som ett så kallat turistfordon i Finland i högst 6 månader, men du kan ansöka om förlängning av tidsfristen. Mer information om annat än turistbruk får du hos Skatteförvaltningen.

I vissa situationer har du som bor permanent i Finland rätt att tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon utan att betala skatt. Mer information får du hos Skatteförvaltningen.

Observera dock att fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i registreringslandet och att de flesta försäkringsbolag inte försäkrar fordon vars ägare inte är stadigvarande bosatt i landet.

Fordon införda som flyttgods

Om du flyttar till Finland permanent och har med dig ett fordon ska fordonet som förs in i Finland permanent besiktigas och registreras och du måste betala skatt för det. För fordon som förs in från ett land utanför EU, det vill säga från Island och Norge, måste du dessutom göra en tullklarering.

För att få använda fordonet i Finland utan avbrott från och med flyttdagen måste du lämna in en anmälan till Skatteförvaltningen om ibruktagande av fordon när du kommer till landet. Anmälan om ibruktagande av fordon som ska registreras i Finland kan göras elektroniskt.

Läs mer detaljerade anvisningar på Skatteförvaltningens och Tullens webbsidor.

Bilskatt

Bilskatt

Efter att fordonet har förts in i landet måste du inom fem dagar efter bekräftelse om anmälan av ibruktagande göra en separat bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Läs mer om bilskatt på Skatteförvaltningens webbplats.

Besiktning och registrering

Besiktning och registrering

Fordon som förs in i landet måste före registrering genomgå registreringsbesiktning på en besiktningsstation som gör första registreringar. På registreringsbesiktningen ska du visa upp det ursprungliga registreringsbeviset för fordonet som förts in från utlandet, där det framgår vilket datum fordonet togs i bruk eller registrerades första gången. Efter registreringen får du ett registreringsbevis och finska registreringsskyltar.

Mer information om registreringsbesiktning, besiktningsställen och registrering får du hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Sommar- och vinterdäck i Finland

Vinterdäck ska användas från november till mars om vädret eller föret så kräver. Under den här perioden ska slitytan på vinterdäcken vid huvudspåren vara minst tre millimeter. Vinterdäck kan vara dubbdäck eller friktionsdäck.

Dubbdäck får användas även före november och efter mars om vädret eller föret kräver det. Läs mer på Trafikskyddets webbplats.

Fordon tillhörande person med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning kan få bilskattelättnad och många andra bidrag och rabatter för att underlätta rörligheten. Läs mer på sidan Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland.

Användning av fordon registrerat i Finland i ett annat nordiskt land

Fordon som är registrerat i Finland behöver inte registreras i ett annat nordiskt land om vistelsen i landet endast varar en kort tid. Hur lång tid man får köra ett fordon som är registrerat i ett annat land varierar från land till land. Läs mer om olika länders regler via länkarna nedan. 

Observera dock att fordonet måste ha en giltig trafikförsäkring i registreringslandet och att de flesta försäkringsbolag inte försäkrar fordon vars ägare inte är stadigvarande bosatt i landet.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.