Checklista för dig som flyttar från Island till ett annat nordiskt land

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Det är mycket att tänka på när man flyttar från Island till ett av de andra nordiska länderna. Här nedan hittar du en lista över saker som kan vara bra att komma ihåg. Tänk på att listan inte är fullständig och att det är olika vad som är relevant för var och en.
 1. Du ska vara folkbokförd enligt den nordiska överenskommelsen om folkbokföring. För att ändra din folkbokföringsadress ska du vända dig till den myndighet som sköter folkbokföringen i det land du flyttar till. I Danmark är det kommunerna, i Sverige och Norge skattemyndigheten och i FInland magistraterna. När du folkbokför dig får du ett personnummer.  
 2. Du måste ha med dig tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig de första veckorna eller månaderna. Tänk på att du måste kunna lämna deposition om du ska hyra bostad och att det kan ta tid innan ansökningar om till exempel bostads- eller barnbidrag går igenom.  
 3. Om du får ersättning från socialförsäkringen ska du kontakta Tryggingastofnun innan du flyttar. Detta är särskilt viktigt om du har sjuk- eller ålderpension. Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration på Island för pensionsutbetalningarna. Kolla med försäkringskassan Tryggingastofnun vad som gäller innan du åker.  
 4. Barnbidrag betalas på Island ut av skattemyndigheten, men i övriga Norden är det respektive försäkringskassa eller kommunerna (Danmark) som sköter utbetalningarna. Vid behov kan du få ett barnbidragsintyg från Riksskatteverket som visar att rätten till barnbidrag på Island har upphört. Intyget kan endast fås efter flytten. Om du visar upp intyget hos försäkringskassan i det land du flyttat till, kan det snabba på processen för att få barnbidrag där. Detta är dock inte alltid nödvändigt.  
 5. Om du väntar barn bör du sätta dig in i reglerna för föräldraledighet innan du beslutar att flytta. Det kan nämligen ha stor betydelse var barnet är fött, och det finns strikta regler för att flytta rätten till föräldraledighet till ett annat land.  
 6. Om du flyttar för att studera bör du granska möjligheten till fortsatt isländsk skatteskyldighet. Det är praktiskt om du till exempel återvänder till Island för att arbeta på somrarna. Riksskatteverket ger närmare information om skattemässig hemvist.  
 7. Det är viktigt att du sätter dig väl in i tullreglerna om du ska ta med dig bohag eller bil till annat nordiskt land. Registreringsavgifterna och kostnaderna för att flytta ett fordon är ofta höga. Undersök därför saken ordentligt och räkna ut om det lönar sig att ta med fordonet.  
 8. Det kan vara bra att kolla upp om du behöver ansöka om auktorisering eller arbetstillstånd för det yrke du tänkt arbeta med. I vissa fall kan ansökningsprocessen dra ut på tiden, varför det rekommenderas att börja i god tid.  
 9. Du som flyttar på grund av arbete bör kontakta Arbetsförmedlingen minst tre veckor före flytten för att undersöka vilka rättigheter du har och även få med dig intyg U-1 som förkortar väntetiden om du blir arbetslös. För att få intyg U-1 måste du uppvisa arbetsintyg från dina arbetsgivare de senaste tre åren. Det kan även löna sig att prata med sin fackförening och be om ett intyg på förvärvade rättigheter från dem. Det är viktigt att du tar reda på vad du ska göra när du kommer till det nya landet för att inte förlora dina rättigheter. Närmare information finns hos arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun.  
 10. Arbetslösa som har fått arbetslöshetsersättning på Island i minst fyra veckor har under vissa villkor rätt att ta med sig ersättningen till ett annat nordiskt land. För detta behöver du intyget U-2 från Arbetsförmedlingen. Förfarandet är det samma som beskrivs för intyg U-1 ovan. Du kan behålla ersättningen i upp till tre månader medan du söker arbete.  
 11. Det kan vara bra att kontakta sin bank för att till exempel avsluta konton, meddela ny adress eller diskutera lån. Det är även lämpligt att kunna visa upp ett brev eller annan referens från banken när du öppnar konto i en bank i det nya landet.  
 12. Om du har någon sjukdom bör du kontakta din läkare för att få ett läkarintyg på något av de nordiska språken eller engelska, samt recept på den medicin du behöver de första veckorna i det nya landet.  
 13. Glöm inte att kontakta ditt försäkringsbolag för att säga upp de försäkringar du inte längre behöver. Be även om ett intyg om bonusen på din isländska bilförsäkring; det kan ibland ge rätt till bonus när du försäkrar en bil i ett annat land.  
 14. Kom ihåg att säga upp avtal med tevekanaler, telefonbolag, gym och liknande.  
 15. Det kan vara bra att ta med sig viktiga papper och dokument, till exempel rekommendationsbrev, examensbevis, barnens hälsodokumentation och även vigselbevis och födelsebevis för familjemedlemmarna.  
 16. Tänk på att ordna med eftersändning av posten, antingen till utlandet eller till släktingar på Island, samt ändra adress hos banker och andra institutioner.
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.