Det åländska studiestödet

studeranden
Photographer
YadidLevy / norden.org
Här kan du läsa om hur du kan finansiera dina studier om du kommer till Åland för att studera. Du kan läsa om studiestödet som kan bestå av studiepenning, vuxenstudiepenning, bostadstillägg, försörjartillägg med mera.

Åland har egen studiestödslagstiftning som påminner om den finländska. På Åland är det AMS som behandlar alla  studiestödsärenden. Du måste uppfylla vissa villkor för att du ska vara ha rätt till studiestöd från Åland.

Vem har rätt att söka studiestöd på Åland?

AMS på Åland har en sida för dig som utländsk studerande som beskriver kraven för att du skall få studiestöd på Åland. Kom ihåg att söka studiestöd och bostadsbidrag i god tid.

Studiepenning

Beloppet är beroende av din ålder, utbildningen, boendeform, studieresultat, heltids- eller deltidsstudier, din inkomst under studiestödsmånaderna och dina föräldrars inkomst (gäller 17-åringar).

Vuxenstudiepenning

Den är avsedd för dig som studerande i åldern 30-59 år som går från arbetsliv till studier. Beloppet baserar sig på inkomsten före utbildningen inleds.

Bostadstillägg

Tillägget beviljas för studiebostad som kan vara hyres- eller ägobostad.

Försörjartillägg

Om du som studerande är vårdnadshavare för barn under 18 år kan du beviljas försörjartillägg. Det beviljas den ena studerande föräldern . Alla studiestödsbelopp (ej landskapsborgen) är indexbundna till konsumentprisindex och justeras varje läsår.

Landskapsborgen för studielån

Landskapsregeringen går i borgen för studielånen vilket betyder att ingen annan säkerhet behövs. Studielånen är banklån och du som studerande skall komma överens med banken om återbetalningen och räntan. Vid ansökan om landskapsborgen kontrolleras din kreditvärdighet.

Skattepliktig inkomst

Din inkomst som studerande under studiestödsmånaderna påverkar studiestödet.

Extra tillägg för 17-åringar

17-åringar kan få ett extra tillägg på studiepenningen beroende på föräldrarnas inkomst.

Mer information

Studerande från Finland söker studiestöd genom FPA. Kom ihåg att du som studerande från Finland även fortsättningsvis har rätt till bostadstillägg när du studerar på Åland. Studerande från Sverige söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kontakta myndighet

Om du har frågor om det åländska studiestödet, kan du kontakta Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.