Det officiella nordiska samarbetet

Det nordiske samarbejdes flag
Fotograf
Magnus Fröderberg
Läs om det officiella nordiska samarbetet.

Det officiella nordiska samarbetet är ett omfattande politiskt samarbete mellan de fem nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland.

Samarbetet utgör grunden för en öppen arbetsmarknad, som i över 60 år har gjort det möjligt för nordiska medborgare att arbeta i hela Norden.

Samarbetet prioriterar barns och ungas möjligheter och stöttar exempelvis unga i att läsa på högre utbildningar i hela Norden.

Norden är en av de mest jämställda regionerna i världen. Jämställdhet på arbetsmarknaden har bidragit till Nordens ekonomiska framgång. Andelen nordiska kvinnor i arbetslivet är en av de högsta i världen och nordiska män har världsrekord i föräldraledighet.

Genom sitt samarbete stärker Norden intresset för nordisk arkitektur, film, mat, mode och musik i resten av världen.

De nordiska länderna har dessutom ett omfattande samarbete med ett antal internationella organisationer och grannländer, bland annat för att bekämpa människohandel och skydda miljön i Östersjön och Arktis.

Läs mer om det officiella nordiska samarbetet på norden.org

Nordiska institutioner och kontor

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.