En anhörigs bortgång på Åland

En anhörigs död på Åland
Photographer
Freyja Finnsdottir
Här kan du läsa om vad du skall göra om en anhörig som bor permanent på Åland, eller är medborgare i ett annat nordiskt land, avlider på Åland. Du kan läsa bland annat om anmälan om dödsfall, förmedling av besked om dödsfall till ett annat nordiskt land, arv och arvsskatt, bouppteckning, begravning med mera.

Du kan läsa om förmedling av besked om dödsfall till ett annat nordiskt land, bouppteckning, arv och arvsskatt på sidan en anhörigs död i Finland då Åland tillämpar samma lagar som i Finland.

Anmälan om dödsfall på Åland

På Åland är det Statens ämbetsverk på Åland som registrerar dödsfall om personen har finsk personbeteckning (personnummer). Om en person som bor permanent på Åland och är medborgare i ett annat nordiskt land dör på Åland, förmedlas beskedet om dödsfall i regel inte direkt till myndigheterna i det andra nordiska landet. Kontakta ämbetsverket för dessa gränsöverskridande frågor.  Läs på ämbetsverkets sida om anmälan om dödsfall, vem som skriver ut dödsattest, ger begravningstillstånd samt om till vilka andra du som anhörig skall anmäla dödsfallet.

Begravning

I Mariehamn finns Ålands enda begravningsbyrå Nocturne, som kan hjälpa dig med det mesta som berör ett dödsfall. De kan som exempel ordna transport för svenska medborgare som avlider på Åland men som skall tillbaka till Sverige för begravning. Om du har frågor kan du kontakta Nocturne.

Familjepension till anhöriga

I vissa fall kan du ha rätt till en förmån när en anhörig dör. Läs mer om familjepension på sidan familjepension till efterlevande på Åland.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.