Erkännande av examen och yrkeskvalifikationer på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi
Ibland behöver man få sin utbildning bedömd eller sina yrkeskvalifikationer godkända i samband med arbete eller studier. Här finns information om akademisk bedömning av utbildning och bedömning av yrkeskvalifikationer.

Akademisk bedömning av utbildning

Islands NARIC/ENIC-kontor sysslar med akademisk bedömning av olika utbildningar. Kontoret drivs av Islands universitet, men assisterar landets alla högre läsrosäten.

Kontoret fattar inga beslut om hur en utbildning ska bedömas, utan erbjuder endast vägledning och rådgivning. Kontoret arbetar bland annat med att ge utlåtanden om bedömning av examina i enlighet med NARIC- och ENIC-nätverkens bedömningsmetoder, samt att informera privatpersoner, universitet och andra intressenter om examina, utbildningssystem och bedömningsprocesser.

Bedömning av yrkeskvalifikationer

Bedömning av yrkeskvalifikationer sker hos fackministerierna under tillsyn av utbildningsministeriet. På så sätt sköter till exempel hälsoministeriet godkännandet av ärenden inom vårdsektorn och industriministeriet sköter ärenden inom industrisektorn.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.