Erkännande av utländsk examen på Åland

Kockar i arbete
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Här kan du läsa om hur du får din utländska examen erkänd på Åland. Du kan även läsa om validering på Åland och hur det går till på Åland.

För mera detaljerad information om detta läs i avsnittet om Erkännande av utländska examina i Finland.

När du flyttar till Åland med en examen kan du behöva ansöka om att din examen eller utbildning blir jämställd med en motsvarande utbildning på Åland/Finland. Du kan vända dig till utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering för godkännande av utländsk examen. När det gäller yrken inom hälso- och sjukvården skall du kontakta Valvira som gör besluten om rätten att utöva ditt yrke inom hälso- och sjukvården. Du kan kontakta Ålands gymnasium för validering. Validering kan leda till en examen eller en del av examen.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om validering av utländsk högskoleexamen, kan du kontakta Ålands landskapsregerings utbildningsavdelning

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.