Erkännande av utländska utbildningar i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark
Här kan du läsa om hur du får dina utbildningar erkända i Danmark.

Om du har en gymnasieutbildning

De nordiska länderna erkänner varandras studentexamina, det vill säga gymnasieutbildningar i Danmarks fall. Om du har en gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land har du rätt att bli antagen till högre utbildning på samma villkor som studerande med dansk gymnasieutbildning.

Det enda undantaget är att Danmark och Norge har ingått ett avtal om att införa kvoter för hur många norska studerande som kan studera till läkare och tandläkare i Danmark och omvänt.

Om du har en högre utbildning

Hos danska utbildnings- och forskningsministeriet kan du få en bedömning av vad din utländska utbildning motsvarar i Danmark.

Vissa yrken kräver auktorisation

Vissa yrken är reglerade i Danmark, vilket betyder att du måste ha auktorisation för att arbeta i landet.

Nordiskt samarbete om erkännande av utbildningar

Du kan läsa mer om det nordiska samarbetet om erkännande av varandras utbildningar på danska utbildnings- och forskningsministeriets webbplats.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.