Flytta till Sverige för att studera

Studerende ved European Humanities University (EHU)
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Kom ihåg-lista för dig som planerar att studera i Sverige. Tio saker du bör tänka på.
  1. Godkända studier: Ta reda på om dina studier är godkända i ditt hemland. Det gäller särskilt utbildningar inom hälso- och sjukvård samt yrkesutbildningar.
  2. Försäkring: Se till att ha en täckande försäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig i din nya situation.
  3. Socialförsäkring: Ta reda på var du ska vara socialförsäkrad under din vistelse i Sverige.
  4. Sjukdom: Ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort om du skulle bli sjuk.
  5. Flytt: Man brukar inte anmäla permanent flytt till Sverige om studievistelsen i landet är kort. Men om du ska uppehålla dig i Sverige i mer än tolv månader bör du ta reda på om du ska anmäla flytten.
  6. Post: Se till att få posten eftersänd till din nya adress i Sverige.
  7. Bankkonto: Hitta en bank som passar dina behov när du studerar i Sverige.
  8. Bostad: Ta reda på bostadssituationen i den stad du ska studera i. Fråga din läroanstalt om de känner till bostadsutbudet och kolla med läroanstalten om de har ett mottagningssystem för nya studenter.
  9. Studentkort: Se till att du har ett giltigt studentkort. ISIC är ett internationellt studentkort som ger rabatter i hela världen.
  10. Koder: Se till att ha koll på dina pinkoder. Ta med dig dina pinkoder till personliga sidor på relevanta myndigheters webbplatser i ditt hemland.
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.