Flytta till Sverige från utlandet

Tjekliste når du flytter til Sverige
Kom ihåg-lista för dig som planerar att flytta till Sverige från utlandet.

Det krävs alltid en del planering innan man flyttar. Om du flyttar mellan två länder innebär det ännu mer förberedelser. När du flyttar från utlandet till Sverige räcker det inte att bara informera sig om skolor, kollektivtrafik och matbutiker.

Den här kom ihåg-listan kan hjälpa dig i dina förberedelser när du flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land.

 

A-kassa

Huvudregeln är att du ska vara medlem i en a-kassa i det land du arbetar i. Om du flyttar till Sverige för att arbeta bör du därför byta till en a-kassa i Sverige.

Du bör kontakta din a-kassa i hemlandet för att höra mer om hur du flyttar över ditt medlemskap till en svensk a-kassa.

Bank

Du måste öppna ett bankkonto i Sverige så att din arbetsgivare kan betala ut din lön.

Beskattning

Du måste besöka Skatteverket för att få ett skattekort.

 

Bostad

Det finns flera olika typer av boende i Sverige.

Om du ska sälja en bostad i det land du flyttar från bör du vara uppmärksam på att i Sverige beskattas värdet på en eventuell vinst vid försäljning av fast egendom. Så om du vill slippa denna skatt bör du se till att sälja din egendom i det land du flyttar från innan du folkbokför dig i Sverige.

Eftersändning av post

Kontakta posten i det land du flyttar från för att be dem eftersända din post till din nya adress i Sverige.

Flyttgods

Flyttgods får du ta med dig fritt inom EU, så du ska inte anmäla flyttgodset till tullmyndigheterna.

Om du kommer från Island eller Norge ska du kontakta svenska Tullverket för närmare information.

Folkbokföring och personnummer

När du flyttar till Sverige ska du folkbokföra dig genom att besöka det lokala skattekontoret i kommunen du flyttar till. Ta med dig pass, civilståndsintyg och födelsebevis för eventuella barn.

När du är folkbokförd i det svenska folkbokföringsregistret får du ett svenskt personnummer. Det ersätter inte det personnummer du har i det land du kommer från.

Försäkring

En försäkring är till för att hjälpa dig om något händer. Dels kan den hjälpa dig att betala för saker som är trasiga eller stulna, dels kan ditt försäkringsbolag ge dig råd och vägledning, till exempel om du har haft inbrott och inte vet vad du ska göra. Du kan köpa försäkringar för cyklar, mobiltelefoner, bilar, hundar och allt möjligt annat. Vissa försäkringar måste du ha, eftersom lagen säger så.

Husdjur

Om du ska ha med ditt husdjur till Sverige ska du sätta dig in i reglerna.

Id-kort

I Sverige är det vanligt att använda id-kort för att styrka din ålder och för att legitimera dig när du exempelvis hämtar medicin på apoteket eller betalar med kort i butik.

Du kan ansöka om ett id-kort (identitetskort) hos Skatteverket.

Körkort

Om du har ett giltigt körkort som är utfärdat i ett annat nordiskt land gäller det även i Sverige.

Du kan också välja att byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort.

Läkare

När du flyttar till Sverige ska du välja vårdcentral. Om du blir sjuk ska du nämligen i första hand vända dig till din vårdcentral.

Medielicens

I Sverige är radio- och tv-avgiften av en allmän public service-avgift som tas ut via skattsedeln.

Registrering av bil

Huvudregeln är att din bil ska vara registrerad i det land där du har din egentliga bostad. Om du tar med dig en bil från ett annat nordiskt land när du flyttar till Sverige ska du därför registrera den i Sverige.

Uppehållsrätt eller uppehållstillstånd

Om du är nordisk medborgare har du rätt att flytta till Sverige och bo, arbeta och studera i landet. Du behöver inte ansöka om att få göra det.

Om du är EU-medborgare men inte nordisk medborgare har du rätt att arbeta i Sverige i tre månader.

Om du kommer från ett land utanför EU och vill flytta till Sverige ska du ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Huvudregeln är att du ska ansöka om detta och få det beviljat innan du flyttar till Sverige.

Om du har permanent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i ett annat nordiskt land bör du vara uppmärksam på att du kan förlora det genom att ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd i Sverige. Du bör därför kontakta migrationsmyndigheten i ditt bosättningsland för mer information innan du söker dig till Sverige.

Du hittar kontaktuppgifter till de nordiska ländernas migrationsmyndigheter här:

Pension

Du tjänar in pension i Sverige när du bor eller arbetar i landet.

Om du har ett privat pensionssparande i ett annat nordiskt land bör du kontakta bolaget för närmare information om hur en flytt till Sverige påverkar ditt sparande.

Skola och förskola

Det är kommunerna i Sverige som har ansvar för skolor och förskolor. Du ska därför kontakta den kommun du flyttar till för att ställa dig i kö till en förskoleplats och för att få information om skolorna i kommunen.

Socialförsäkring

Medborgare i Norden är i regel socialförsäkrade i ett land åt gången.

Om du har rätt till sociala förmåner beror på reglerna i det land du är socialförsäkrad i. Det är till exempel det land du är socialförsäkrad i som kan utfärda ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort).

Om du har barn har du rätt till familjeförmåner i enlighet med reglerna i det land du är socialförsäkrad i.

Arbetstagare

Om du flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land för att arbeta omfattas du i regel av socialförsäkringen i Sverige från och med den dag du börjar arbeta.

Utstationerade arbetstagare

Om du är utstationerad i Sverige kan du ansöka om att få behålla din socialförsäkring i ditt hemland.

Studenter

Om du bor och studerar i Sverige är det en rad olika faktorer som är avgörande för hur du är socialförsäkrad. Det är alltid viktigt att du tar reda på vad som gäller i din situation genom att kontakta myndigheterna.

Om du vistas i Sverige i mindre än ett år och inte är folkbokförd i Sverige är du i regel socialförsäkrad i det nordiska land där du är fast bosatt.

Om du vistas i Sverige i mer än ett år och är folkbokförd i Sverige gör myndigheterna en bedömning om var du är socialförsäkrad utifrån

  • varifrån du får studiestöd
  • om du arbetar vid sidan av studierna
  • var du är skattemässigt bosatt
  • din bostadssituation
  • din familjesituation.

Om du forskar och får lön utöver ditt stipendium omfattas du i regel av socialförsäkringen i det land du arbetar i.

Personer som vistas tillfälligt i Sverige

Om du vistas tillfälligt i Sverige utan att arbeta omfattas du av socialförsäkringen i ditt hemland.

Pensionärer

Om du flyttar till Sverige tar du med dig rätten till den pension du fick före flytten. Själva flytten påverkar inte utbetalningen av din pension, men skatten kan påverkas.

Du hittar de nordiska socialförsäkringsmyndigheterna här:

Rösträtt

När du flyttar till Sverige får du rösträtt i kommunala och regionala val.

Om du är medborgare i ett EU-land kan du själv välja om du vill rösta i EU-valet i det land där du är medborgare eller i Sverige. Om du vill rösta i EU-valet i ditt hemland bör du komma ihåg att ansöka om att tas med i röstlängden i god tid före valet. Kontakta valmyndigheten i ditt hemland för närmare information.

Du har rösträtt i det svenska riksdagsvalet endast om du är svensk medborgare.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.