Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer / personbeteckning på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Torget i centrala Mariehamn

Flytta från Åland

Införsel av djur till Åland

Införsel av djur till Åland

Bro i Bomarsund

Tullregler på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.