Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer / personbeteckning på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Bro i Bomarsund

Tullregler på Åland

Elbil

Fordon till Åland

Åländsk hembygdsrätt

Åländsk hembygdsrätt

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.