Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Personnummer på Åland

Personbeteckning på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Kobba klintar

Flytta från Åland

Resa till Åland

Resa till Åland vid flytt

Åländsk hembygdsrätt

Åländsk hembygdsrätt

Folkbokföring på Åland

Folkbokföring på Åland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.