Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Familjeliv

Socialförsäkring på Åland

Mariehamn, Åland

Arbets- och uppehållstillstånd på Åland

Bok

Svenska språkkurser för inflyttade på Åland

Personnummer på Åland

Personnummer / personbeteckning på Åland

Information för personer med funktionsnedsättning

Information för personer med funktionsnedsättning som flyttar till Åland

Torget i centrala Mariehamn

Flytta från Åland

Införsel av djur till Åland

Införsel av djur till Åland

Resa till Åland

Resa till Åland vid flytt

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.