Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa
Här hittar du information om folkbokföring, flyttanmälan och hemkommun när du flyttar till Finland. Reglerna gäller även Åland.

Enligt det nordiska folkbokföringsavtalet ska alla som bor i de nordiska länderna endast vara folkbokförda i ett av de nordiska länderna. Å andra sidan garanterar avtalet att den som flyttar inte hamnar utanför folkbokföringsregistret. I Finland är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den myndighet som ansvarar för folkbokföringen. På Åland är det Statens ämbetsverk på Åland som ansvarar för folkbokföringen.

Nordiska medborgare behöver inga andra tillstånd för att vistas i Finland, såsom uppehålls- eller arbetstillstånd.

Flyttanmälan

Om du flyttar permanent till Finland från ett annat nordiskt land ska du personligen besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och anmäla din flytt senast en vecka efter flyttdagen. Om din vistelse i Finland väntas vara över 3 månader men under 12 månader måste du göra en anmälan om tillfällig flytt. Detaljerade anvisningar nedan.

Observera att informationen om din nya adress inte nödvändigtvis vidarebefordras till alla som skickar post. Om du vill försäkra dig om att du får all post till din nya adress utomlands kan du beställa en tidsbegränsad eftersändning av post eller meddela din nya adress till dem som du regelbundet får post från.

Tillfällig flytt

Utländska medborgare behöver inte anmäla vistelser i Finland som varar mindre än 3 månader.

Om din vistelse i Finland väntas vara över 3 månader men under 12 månader måste du göra en anmälan om tillfällig flytt. När du flyttar till Finland från ett annat nordiskt land måste du göra flyttanmälan personligen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe.

Som EU- och EES-medborgare från ett land utanför Norden ska du vid en vistelse på över 3 månader registrera din uppehållsrätt på Migrationsverket. Du måste ha ett identitetsbevis med dig. Som medborgare i ett land utanför EU och EES måste du ha visum eller uppehållstillstånd.

Om du vistas tillfälligt i Finland registreras du inte för någon hemkommun i Finland. Därmed har du eventuellt inte samma rättigheter som en person som är bofast i Finland. Du kan dock i vissa fall få en personbeteckning om du behöver det exempelvis för ditt arbete. Läs mer på sidan Personbeteckning i Finland.

Permanent flytt

Om din vistelse i Finland är permanent eller avsedd att vara eller har varat i minst 12 månader ska du göra en anmälan om permanent flytt. Flyttanmälan måste göras personligen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Nordiska medborgare måste kunna bevisa sin identitet med pass, officiell fotolegitimation som visar medborgarskap eller motsvarande dokument.

Medborgare från EU- och EES-länder utanför Norden måste dessutom ha med sig ett registreringsbevis för uppehållsrätt, som man får på Migrationsverket. Medborgare i ett land utanför EU och EES måste ha giltigt uppehållstillstånd. Familjemedlemmar kan ansöka om registrering på grund av familjeband.

När uppgifterna har lagts in i befolkningsregistret får inflyttaren en finsk personbeteckning och hemkommun. Läs mer på sidan Personbeteckning i Finland.

Tänk på att flyttanmälan inte automatiskt ger rätt till förmåner från Folkpensionsanstalten (FPA) och social trygghet. Rätten till dem avgörs i samband med förmånsansökan.

Hemkommun

Alla som är bofasta i Finland enligt folkbokföringen har en hemkommun i Finland. Hemkommunen inverkar bland annat på beskattning och sjukvård. När du fått en hemkommun i Finland kan du istället för ett källskattekort ansöka om ett inkomstskattekort och använda de kommunala sjukvårdstjänsterna i din hemkommun.

Du som ska flytta permanent till Åland hittar information om den åländska hembygdsrätten och befrielse från värnplikt på sidan Folkbokföring på Åland.

Att bo i flera länder samtidigt

Om du som flyttar bor eller har en bostad i två nordiska länder är det folkbokföringsmyndigheten (i Finland Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) i det land du flyttar till som beslutar om du ska registreras som boende i landet eller inte.

Generellt betraktas det land som ditt bosättningsland som du har fast anknytning till, exempelvis genom familj, ägarbostad eller arbete. Folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar till fattar beslut om detta efter att du har besökt myndigheten i ditt nya bosättningsland för att registrera din vistelse. 

Information om social trygghet när du bor i flera länder samtidigt hittar du på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.