Folkhögskolor i Finland

Kansanopistot Suomessa
Här kan du läsa om Finlands folkhögskolor, det vill säga allmänbildande utbildning för vuxna.

Folkhögskolorna är läroinrättningar för vuxna, där studierna i regel inte leder till examen. Studier på folkhögskolorna är ofta avgiftsbelagda.

Vilka ämnen som erbjuds varierar från år till år. Mest populära är språk- och konstutbildningarna samt de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. På de flesta folkhögskolor kan du även läsa öppna universitetets ämnen.

På folkhögskolorna kan du studera på finska eller svenska och till viss del även på engelska.

De flesta folkhögskolor är internatskolor, vilket innebär att du kan bo i studenthem på skolan, äta i skolans matsal och tillbringa din fritid på skolans campus. Boendet ingår i regel i studieavgiften.

Ansökan

Ansökningstiderna varierar mellan olika utbildningar och folkhögskolor. Det vanligaste är att söka till folkhögskolorna på våren och sommaren, men vissa utbildningar kan du även söka till på hösten. Du kan behöva göra ett lämplighetstest eller inträdesprov till vissa utbildningar.

Mer information om ansökan hittar du på respektive folkhögskolas webbplats.

Finansiering av studierna

I regel kan du få studiestöd för folkhögskolestudier. Om du kommer från ett annat nordiskt land får du i regel studiestöd från ditt hemland.

Om du behöver hjälp med att betala studieavgiften kan du i vissa fall få rabatt eller befrielse från studieavgiften genom en så kallad studiesedel. Studiesedlarna finansieras av Undervisningsministeriet och är avsedda för exempelvis invandrare, arbetslösa eller personer med inlärningssvårigheter eller låg grundutbildning.

Grundskola, gymnasium eller yrkesutbildning på folkhögskola

På vissa folkhögskolor kan du även ta en grundskole-, gymnasie- eller yrkesutbildning. Dessa studieprogram leder till en examen och ger behörighet för fortsatta studier. Du kan även läsa upp enstaka betyg.

Det är kostnadsfritt att ta en grundskole-, gymnasie- eller yrkesexamen. Men för enskilda studiehelheter kan du behöva betala en avgift. På yrkesutbildningar kan du behöva betala materialkostnaderna själv.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.