Gränsarbetare som bor i Finland

Här får du information om beskattning och social trygghet för gränsarbetare som arbetar i ett annat land.

Gränsarbetare

Du räknas som gränsarbetare om du återvänder dagligen eller minst en gång i veckan till landet du bor i. Som gränsarbetare omfattas du av det sociala trygghetssystemet i det land du jobbar i, oavsett vilken medlemsstat du bor i.

Exempel: Maire bor i Uleåborg och jobbar i Luleå. Hon arbetar måndag till fredag i Luleå, där hon också har en lägenhet, men tillbringar alla helger hos sin familj i Uleåborg. Hon är gränsarbetare.

Övriga gränsarbetare

Om du åker hem mer sällan än en gång i veckan räknas du till gruppen övriga gränsarbetare.

Exempel: Kalle bor i Rovaniemi och jobbar i Göteborg. Han åker hem till Rovaniemi en gång i månaden.

Social trygghet

Reser du mellan de nordiska länderna? Arbetar och bor du i olika länder? Har du flera arbetsgivare i olika länder? Det är många saker som påverkar vilket lands sociala trygghet du omfattas av och vilket lands förmåner du kan ta del av. Din sociala trygghet påverkas också av om du är anställd, tjänsteman, arbetslös arbetssökande, familjemedlem eller pensionär. EU:s förordning om social trygghet gäller även den sociala tryggheten i Finland.

 

Social trygghet för dig som jobbar inom EU/EES:

Arbete i ett EU-/EES-land

När du reser mellan länder som anställd eller egen företagare betalas dina socialförsäkringsavgifter endast till ett land. Normalt betalas avgifterna till landet du arbetar i. Du får sociala förmåner från landet du arbetar i om du uppfyller landets minimivillkor avseende arbetstid och lön.

Du har rätt till sjukvård både i landet du bor i och landet du arbetar i.

Exempel: Du arbetar i Finland, men bor i Sverige. Du åker hem till Sverige varje dag efter jobbet eller minst en gång i veckan. Din arbetsgivare betalar dina socialförsäkringsavgifter till Finland. Du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och är berättigad till förmåner från Finland. 

Exempel: Du bor i Finland, men arbetar i Sverige. De lagstadgade socialförsäkringsavgifterna betalas till Sverige. Även förmånerna betalas från Sverige.Du kan samtidigt ha rätt till vissa förmåner som betalas av FPA i Finland. Sådana förmåner är till exempel sjukförsäkringsersättning för läkemedel, bostadsbidrag och moderskapsunderstöd. FPA kan också betala barnbidrag och barnavårdsstöd för barn som bor med dig i Finland.

 

Arbete i flera EU-/EES-länder

Om du arbetar i flera länder betalas dina socialförsäkringsavgifter endast till ett land. Normalt är det till det land du bor i. Då måste du skaffa dig ett A1-intyg där det framgår till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas. Intyget får du från det land du bor i. I Finland får du det hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan hitta mer information om att arbeta i flera länder och bestämmelser för detta på Pensionsskyddscentralen webbplats, där du även hittar information om socialförsäkringsavgifter i Finland.

Läs mer om den sociala tryggheten för gränsarbetare bosatta i Finland. Du kan också läsa om den sociala tryggheten för gränsarbetare som arbetar i Finland och bor utomlands.

Mer information om hälso- och sjukvård för gränsgångare hittar du på Vårdenhetsval.fi.

Beskattning

Du som jobbar i en gränskommun i Finland, Norge eller Sverige beskattas enligt en särskild bestämmelse i det nordiska skatteavtalet. Du räknas som gränsarbetare enligt det nordiska skatteavtalet endast om du uppfyller vissa villkor.

 

Villkoren är att du bor i en kommun vid den finsk-svenska eller finsk-norska gränsen, jobbar i en kommun vid samma gräns i det andra landet och vistas i din ordinarie bostad i hemkommunen minst en gång i veckan.

Gränskommuner i Sverige och Finland:

 • Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå, Övertorneå
 • Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå

Gränskommuner i Finland och Norge:

 • Enontekis, Enare, Utsjoki
 • Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger, Tana

Om du uppfyller villkoren ska din lön beskattas endast i landet du bor i. Som gränsgångare betalar du endast sjuk- och pensionsförsäkringspremier till landet du jobbar i. Bestämmelsen för gränsgångare gäller endast lön. Om du som gränsarbetare får arbetsersättning eller idrottsinkomster gäller inte bestämmelsen för gränsgångare.

Om du bor i Finland är din hemkommun den du var folkbokförd i den 31 december föregående år. Denna tolkning gäller från och med 2017. Tidigare räknades man som gränsgångare om man bodde i en gränskommun och uppfyllde övriga villkor under den tid man arbetade enligt bestämmelsen för gränsgångare.

Om du bor i Sverige eller Norge är din hemkommun den du var folkbokförd i den 1 november föregående år.

Om du som anställd flyttar från ett land till ett annat under året kan bestämmelsen för gränsgångare börja gälla från flyttdagen.

Som gränsgångare måste du vistas regelbundet i din ordinarie bostad under minst två dagar och en natt i veckan. Även en del av dagen räknas som en dag.

Om bestämmelsen för gränsgångare inte gäller beskattas lönen i regel både i landet du arbetar i och landet du bor i. Landet du bor i måste då ta bort dubbelbeskattningen. Inkomst från utlandet och skatt som du betalat till utlandet ska du ange i din skattedeklaration.

Gränsgångare som bor i Finland

Om du som gränsgångare bor i Finland och har en utländsk arbetsgivare ska du själv se till att betala skatt. Det beror på att ett utländskt företag oftast inte har arbetsgivarskyldigheter i Finland. Skatten betalas i förskott genom anmälan på Webbtjänsten Skattekort på nätet. Förskottsskatten baseras på den lön du angett. Skatteförvaltningen beräknar din inkomstskatt och skickar betalningsanmodan med posten. Förskottsskatten kan ändras under året om din inkomst ändras.

Om du som gränsgångare bor i Finland ska du anmäla din lön från en utländsk arbetsgivare i en förtryckt skattedeklaration. Inkomsten redovisas som lön från utlandet på Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller på blankett 16, Utredning över utlandsinkomster, i skattedeklarationen. I blanketten ska du kryssa i rutan ”Inkomst som gränsgångare tjänat i Sverige eller Norge”.

Som gränsgångare boende i Finland får du göra avdrag för utlandets obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt dagpenningavgiften i sjukförsäkringen. Avgifterna anges i den förtryckta skattedeklarationens punkt 3.2. ”Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier”.

Gränsgångare som bor utomlands och jobbar i Finland

Gränsgångare som bor utomlands och jobbar i Finland måste ha ett skattekort från Finland. Om du som gränsgångare är begränsat skattskyldig behöver du ett källskattekort. Du är begränsat skattskyldig om du inte bor i Finland och vistas här i mindre än sex månader. I skattekortet eller källskattekortet ska skatteprocenten motsvara den sjukvårds- och dagpenningavgift i sjukförsäkringen som går till Finland. Skattekortet kan beställas på Skatteförvaltningens servicenummer eller hos skattemyndigheten. 

Checklista för jobb i Sverige

Bosättningsland – Finland

 1. Kontakta ditt fackförbund och din A-kassa och berätta om ditt jobb i Sverige.                      
 2. Kontakta skattemyndigheten och fråga hur arbete i Sverige påverkar din beskattning.
 3. Meddela Folkpensionsanstalten (FPA) att du börjat arbeta och ta reda på hur det påverkar din socialförsäkring.
 4. Meddela arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster) att du har fått jobb i Sverige.

Arbetsland – Sverige

 1. Sök medlemskap i en arbetslöshetskassa. Svenska A-kassor hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisation.
 2. Kontakta svenska skattemyndigheten Skatteverket för att få ett svenskt personnummer och ta reda på om du ska betala inkomstskatt i Sverige. Ta med anställningsavtal och en officiell id-handling såsom pass eller id-kort.  
 3. Meddela socialförsäkringsmyndigheten i Sverige, dvs. Försäkringskassan, att du har börjat arbeta och ta reda på hur det påverkar din socialförsäkring.
 4. När du har fått ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan du öppna ett bankkonto för inbetalning av lön.                                              

Checklista för jobb i Norge

Bosättningsland – Finland 

 1. Kontakta ditt fackförbund och din A-kassa och berätta om ditt jobb i Norge.                      
 2. Meddela skattemyndigheten att du har fått jobb i Norge.
 3. Kontrollera att arbetsgivaren har anmält dig till A-registret och fått ditt skattekort.
 4. Meddela FPA att du omfattas av den sociala tryggheten i Norge.
 5. Meddela arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster) att du har fått jobb i Norge.

Arbetsland – Norge

 1. Kontrollera om ditt fackförbund har samarbetsavtal med något norskt fackförbund. Kontrollera om du kan flytta ditt medlemskap till Norge. Kontrollera arbetslöshetskassans villkor för arbete utomlands. I Norge finns det inga arbetslöshetskassor. Arbetslöshetsdagpenning betalas ut av NAV.
 2. Ansök om norskt D-nummer, som är ett tillfälligt personnummer, och skattekort på skattekontoret Skatt Nord i Norge. Fyll i en separat ansökan om status som gränsgångare (grensegjenger). Ansökningsblankett kan du beställa hos Nordkalottens gränstjänst på adressen riitta.leinonen(at)storfjord.kommune.no eller Skatt Nord, Pb 6130, N-9293 Tromsø, Norge. Ta med pass, anställningsavtal och intyg om bostadsort från folkbokföringen. Skattekontor i Finnmark fylke: Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta Skattekontor i Troms fylke: Tromsø, Harstad
 3. Som gränsgångare betalar du alltid 10 procent skatt på din lön. Skatten inkluderar även den norska socialförsäkringsavgiften (trygdeavgift) som omfattar alla pensionspremier, sjuk- och arbetslöshetsdagpenning samt hälso- och sjukvårdstjänster. Om löneutbetalningen av någon anledning avbryts och du i stället får sjuk- eller arbetslöshetsdagpenning från NAV, begär då ett separat skattekort från Skatt Nord för dessa utbetalningar. Om du inte skaffar ett nytt skattekort kommer NAV att beskatta dessa utbetalningar med 50 procent.

Mer information

Nordkalottens gränstjänst

 • Förmedlar aktuell information om mobilitet
 • Erbjuder verktyg för att genomföra mobilitetsprocessen på egen hand
 • Hjälper och vägleder i alla gränsfrågor
 • Berättar vad man ska ta hänsyn till och vägleder till rätt myndighet
 • Hjälper till att lösa gränshinder
 • Koordinerar och sammanför myndigheter och kunder
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.