Graviditet och förlossning på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland
Här kan du läsa om graviditet och förlossning på Grönland.

Sjukhusförhållandena på Grönland varierar beroende på var du bor. I utgångspunkt erbjuds alla gravida samma undersökningar, men tillgången och förlossningshjälpen varierar enligt om du befinner dig i huvudstaden, i en stad på kusten eller i en bygd utan sjukhus. 

Graviditetsundersökningar

När du blir gravid erbjuds du ett grundpaket av undersökningar:

  • Blod- och urinprov
  • Förebyggande undersökning av ärftliga sjukdomar
  • Provtagning för könssjukdomar
  • Fortlöpande undersökning av barnmorska

De sammantagna undersökningarna ger dig en överblick över ditt hälsotillstånd, samt ger läkaren och barnmorskan en idé om det förväntade graviditetsförloppet. Under din graviditet kan du även erbjudas ultraljudsscanning. 

Gravid i Nuuk

Om du blir gravid och bor i Nuuk, kan du vända dig till Dronning Ingrids Sundhedscenter. Här tas ett urinprov och sedan hänvisas du till en barnmorska som upprättar din graviditetsjournal.

 

Gravid i en stad på kusten med sjukhus

Blir du gravid och bor i en stad på kusten, ska du vända dig till mottagningen på det lokala sjukhuset. Där blir du undersökt av en läkare och sedan hänvisad till en lokal barnmorska/förlossningsbiträde/vårdbiträde, som upprättar din journal och följer dig under resten av graviditeten.

Gravid i en bygd

Blir du gravid och bor i en bygd, ska du vända dig till vårdstationen, där du blir undersökt och en bygdejournal upprättas för dig. Vårdmedarbetaren kontaktar därefter det närmaste sjukhuset och avtalar en tid för den första läkar- och barnmorskeundersökningen. Därefter blir du fortlöpande undersökt i bygden samt 2-3 gånger på sjukhuset under din graviditet.

Förlossning

I Nuuk sker alla förlossningar på Dronning Ingrids Hospital. Sjukhuset har en förlossningsavdelning med förlossningsläkare och barnmorskor, och det finns beredskap att utföra kejsarsnitt, om det skulle uppstå oväntade komplikationer under förlossningen.

Om du bor utanför Nuuk och har haft en okomplicerad graviditet, sker förlossningen på det närmaste sjukhuset.

Om du har en känd riskfaktor under din graviditet eller ökad risk för en komplicerad förlossning, blir du hänvisad till förlossning i Nuuk. Minst tre veckor före beräknad tid ska du resa till Nuuk, där du blir inkvarterad antingen på sjukhuset eller Patienthotellet tills förlossningen.

Om du väntar tvillingar, ska du inkvarteras sju veckor före beräknad tid.

Resekostnader för undersökningar och förlossning

Om du bor i en bygd och ska till Nuuk eller en annan stad för graviditetsundersökning eller för att föda, betalas dina och barnets resekostnader – om du vill ha din partner med, ska ni själva betala hans resa och uppehälle.

Vid tvillingfödsel betalas också din partners resa och uppehälle. Du inkvarteras på sjukhuset eller Patienthotellet sju veckor före beräknad tid – din partner kan inkvarteras tre veckor före beräknad tid. Om du vill ha din partner med i sju veckor, ska ni själv stå för hans inkvartering de första fyra veckorna.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.