Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Færøske barselsdagpenge

Dansk föräldrapenning

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.