Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Suomen etuudet lapsiperheille

Finska förmåner för barnfamiljer

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätt till vårdtjänster i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet och förlossning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.