Gymnasieutbildning i Island

Framhaldsskólar á Íslandi
I Island finns på gymnasienivå över 30 skolor med brett programutbud. På den här sidan kan du hitta allmän information om gymnasieutbildning i Island.

Gymnasieskolor

Skolor på gymnasienivå undervisar i huvudsak elever i åldrarna 16 till 20 år.

Det finns ingen skolplikt på gymnasienivå, men utbildning måste enligt lag tillhandahållas till 18 års ålder.

Island har över 30 skolor på gymnasienivå. Dessa är spridda över hela landet och har olika benämning, t.ex. ’flerprogramskola’ (fjölbrautaskóli), ’gymnasieskola’ (framhaldsskóli), ’gymnasium’ (menntaskóli), ’tekniskt läroverk’ (iðnskóli) och ’yrkesteknisk skola’ (verkmenntaskóli).

Läsåret i den isländska gymnasieskolan är nio månader. Anmälningsavgift krävs, men varierar mellan skolorna. Eleverna står själva för böcker och annat studiematerial.

Studentexamen

Studier på gymnasienivå avslutas med studentexamen i de fall där programmet är avsett som förberedelse för högskolestudier. Studentexamen avläggs som regel efter tre års studier.

Några gymnasieskolor i Storreykjaviksområdet ger sina elever möjlighet att avlägga studentexamen på engelska.

Yrkesinriktade program

Yrkesinriktade program på gymnasienivå avslutas vanligtvis med gesällprov (sveinspróf) sem ger rätt till fortsatta studier med målet att avlägga mästarprov. I de flesta fall har eleverna också möjligheten att ta påbyggnadskurser som leder till studentexamen. Flera gymnasieskolor erbjuder dessutom kortare utbildningar med direkt koppling till näringslivet.

Modersmålsundervisning

Det läggs vikt vid att elever som har ett annat modersmål än isländska får undervisning i isländska som andra språk. Det samma gäller elever som har bott utomlands under en längre tid och därför har begränsade kunskaper i isländska. Målsättningen är att de elever som inte har isländska som modersmål får möjligheten att värna om sina kunskaper i modersmålet genom att studera det som valfri kurs, på distans eller på annat sätt.

Gymnasieutbildning för ungdomar med särskilda behov

Gymnasieelever med funktionsnedsättning ska enligt lag ha möjligheten att få expertstöd. Flera gymnasieskolor har specialinriktningar samt särskilda program eller andra typer av utbildningsutbud för elever med funktionsnedsättning.

Folkhögskolor

I Island finns två folkhögskolor (lýðháskólar): Lýðháskólinn á Flateyri och folkhögskolan LungA i Seyðisfjörður.

För de som kommer från ett annat nordiskt land och vill gå på en isländsk gymnasieskola

De nordiska länderna har ingått ett avtal som ger nordiska ungdomar tillträde till utbildningar på gymnasienivå i alla de nordiska länderna. Huvudregeln är därför att alla som har gått ut grundskolan i ett annat nordiskt land kan anmäla sig till utbildning på gymnasienivå i Island.

Antagning

Ansökan till gymnasieutbildning lämnas in elektroniskt på webbportalen Menntamálastofnun. I vissa gymnasieskolor går det att ansöka två gånger om året – på våren och mot slutet av året – medan andra endast tar emot anmälningar på våren.

Alla gymnasieskolor i Island finns på en lista på undervisnings- och kulturdepartementets hemsida.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.