Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätten till hälso- och sjukvård i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Stöd till hjälpmedel i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.