Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rätt till hälso- och sjukvård i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark

Sjukförsäkring vid studievistelse i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Sysselsättningsinsatser i Danmark

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet och förlossning i Danmark

Danske sygedagpenge

Dansk sjukpenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.