Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Finska sociala förmåner

Om du bor permanent i Finland har du normalt rätt till olika förmåner. I vissa fall kan du ha rätt till sociala förmåner även på grund av arbetet.

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätt till vårdtjänster i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kroniskt sjuk i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Om du blir sjuk under studietiden i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet och förlossning i Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.