Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Suomen sairauspäiväraha

Finsk sjukdagpenning

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Läkemedel och läkemedelsersättning i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Stöd till hjälpmedel och tjänster för personer med funktionsnedsättning i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet och förlossning i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rätten till vårdtjänster i Finland

Finska sociala förmåner

Om du bor permanent i Finland har du normalt rätt till olika förmåner. I vissa fall kan du ha rätt till sociala förmåner även på grund av arbetet.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.