Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum

Till tandläkare på Grönland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Sundhedsvæsnet i Grønland

Hälso- och sjukvård på Grönland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med läkare på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.