Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med läkare på Grönland

Man in Nuuk

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum

Till tandläkare på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.