Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum

Till tandläkare på Grönland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Sundhedsvæsnet i Grønland

Hälso- och sjukvård på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.