Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Unge i Norden - Grønland

Gymnasie- och yrkesutbildningar på Grönland

Foto: Barn på rast utanför Qinngorput barnehave, Nuuk

Barnomsorg på Grönland

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Grönland

Bostadsbidrag på Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.